Follow Us

January 29, 2014

בהתראה קצרה, לקראת סוף שנת 2013, החלטנו להצטרף לביתנו במהלך טיול שלה בן מספר חודשים, בהודו. הרעיון הכללי של אשתי ושלי, ומכיוון שביקרתי בעבר בדרום הודו, היה לטייל במשך שבועיים ביחד עם הבת באזור מרכז הודו.מפאת הסמיכות בין ההחלטה לנסיעה, חרגנו הפעם ממנהגנו, והחלטנו לפנות...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

May 1, 2014

Please reload

Recent Posts
Search By Tags
Featured Posts

ייעוץ לנוסעים להודו

April 30, 2014

1/1
Please reload

© 2019 דני אברהמי