Follow Us

September 29, 2013

דני היקר,

החלטנו לצאת לטיול להודו, באופן פרטי, חברים, איתם תכננו לצאת לטיול, הזמינו אותנו לשיחה (לאחר ששמעו הרצאה) מפיו של דני אברהמי, אליו התלוותה אור. בפתח דבריו חשוב היה לדני להבין, ראשית, מה הן הציפיות של כל אחד מאיתנו כדי להתאים את הטיול לרצונות של כולם. כבר התחלה...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

May 1, 2014

Please reload

Recent Posts
Search By Tags
Featured Posts

ייעוץ לנוסעים להודו

April 30, 2014

1/1
Please reload

© 2019 דני אברהמי