Follow Us

May 4, 2014

כולם מדברים על הודו. המון חברים שלכם נסעו, לא רק צעירים, גם מבוגרים. לא רק "זרוקים", אלא גם "מפונקים". מהי הודו אם כן? חידה, מסתורין. היא מושכת אותנו מאוד אך גם מפחידה אותנו. אנשים רבים חוזרים להודו שוב ושוב, ניכר כי התאהבו בה. אנשים אחרים – חוששים להגיע. אלו החוששים,...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

May 1, 2014

Please reload

Recent Posts
Search By Tags
Featured Posts

ייעוץ לנוסעים להודו

April 30, 2014

1/1
Please reload

© 2019 דני אברהמי