Follow Us

May 4, 2014

טיול קצר בהודו הוא טיול של עד חודש. טיול כזה מומלץ לתכנן מראש, ולעיתים גם להפיק מראש. זהו שירות אותו אני נותן. טיול ארוך בהודו הוא טיול של מספר חודשים, שניים או שמונה, לא חשוב. זהו טיול שבו תעברו כבר תהליכים והחוויה עם הודו תהיה עמוקה יותר. בכל מקרה גם בטיול קצר וגם בט...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

May 1, 2014

Please reload

Recent Posts
Search By Tags
Featured Posts

ייעוץ לנוסעים להודו

April 30, 2014

1/1
Please reload

© 2019 דני אברהמי